എന്റെ ജീവിതം ഒരു തോൽവിയാണെന്ന് തോന്നിപോകുന്നു. എന്താണ് ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം?

ഇതിന് പരിഹാരം എളുപ്പമല്ല. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിങൾ ഒരു പരാജയം തന്നെ ആണു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അത് കേവലം ഒരു തോന്നൽ മാത്രമല്ല. ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. അത് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കും. ആ വിഷമത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകണമെങ്കിൽ ഇപ്പറഞ്ഞതിൽ എതെനകിലുമോക്കെ നേടണം. അതത്ര കഠിനമല്ല. ചെറിയ മാറ്റം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ട് വരണം. ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആചരിക്കണം. തുടക്കം ശരീരത്തിൽ നിന്നവട്ടെ. നന്നായ് എക്സർസൈസ് ചെയ്യുക. ഭക്ഷണം ആരോഗ്യകരമായി കഴിക്കുക. താങ്കളുടെ body physique മെച്ചപ്പെടും. കാഴ്ചയിൽ … Read more എന്റെ ജീവിതം ഒരു തോൽവിയാണെന്ന് തോന്നിപോകുന്നു. എന്താണ് ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം?

Jio Remote – All That You Need To Know

The Jio remote is the remote control that comes with Jio set-top boxes and JioFiber services. It allows users to easily navigate and control their Jio set-top box and access Jio’s streaming services and apps. The sleek and minimalist remote has dedicated buttons for popular apps like YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, etc. The Jio … Read more Jio Remote – All That You Need To Know

JioSaavn App Download For Android – JioSaavn Music APK 7.1 Free

JioSaavn app download

The rumers that we have heard couple of month ago now came to existance. Jio Music app now turned in to the new brand in collaboration with the Giants in india digital music industry Saavn. And Jio Music now converted to JioSaavn app. Now Jio Music app no longer exist instead you can download JioSaavn … Read more JioSaavn App Download For Android – JioSaavn Music APK 7.1 Free